Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

НАРЕДБА №1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО, СПОКОЙСТВИЕТО И СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ - Изменена с Решение №555 25.10.2018г.

Наредбата свалете от тук

Дата на публикуване: