Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

НАРЕДБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА МЕСТАТА, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ИЛИ ОБСЛУЖВАЩИ ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

 

     Наредбата свалете от тук

Дата на публикуване: