Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Годишен отчет за 2018г., относно изпълнението на Програма за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници на община Мъглиж.


 

Дата на публикуване: