Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Разпределение на пасища, мери и ливади за стопанската 20192020 г.

 

1. Протокол за Разпределение на пасища, мери и ливади за стопанската 2019/2020 г.

2. Приложение за Разпределение на пасища, мери и ливади за стопанската 2019/2020 г.

 

 

 

 

 

 

Дата на публикуване: