Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Публична покана с предмет: „Ремонт на сгради общинска собственост в община Мъглиж”, включващи: 1. Ремонт на покрив на детска градина в гр. Мъглиж; 2. Ремонт на здравна служба ситуирана в сградата на кметство с. Юлиево.

 

>>>За документите, моля кликнете тук.<<<

Дата на публикуване: