Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Консултантски услуги, свързани с управлението на проект: „Открита спортна площадка в УПИ III-2901, кв. 112, гр. Мъглиж”

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Консултантски услуги, свързани с управлението на проект: „Открита спортна площадка в УПИ III-2901, кв. 112, гр. Мъглиж”

 

АОП № 9092201 / сканирано

1. Обява - 05.09.2019г.

2. Документация - 05.09.2019г.

3. Образци - 05.09.2019г.

4. Проект на договор - 05.09.2019г.

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

5. Информация за удължаване срока на обявата № 9092610 / сканирано - 18.09.2019г.

6. Обява - 18.09.2019г.

7. Протокол - 30.09.2019г.

8. Договор с приложения - 03.10.2019г.

Дата на публикуване: