Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Дежурен служител 13.09 - 16.09.2019г.

ДЕЖУРЕН СЛУЖИТЕЛ ОТ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МЪГЛИЖ:

ОТ 17.00 Ч. НА 13.09.2019 Г. (ПЕТЪК)
ДО 8.00 Ч. НА 16.09.2019 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)

АНЕЛИЯ ВАСИЛЕВА

СЕКРЕТАР

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ : 0887 221143

Дата на публикуване: