Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

СПИСЪК НА КМЕТСТВАТА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА НА 27.10.2019 ГОДИНА

Дата на публикуване: