Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Заповед за образуване на избирателните секции

Заповед за образуване на избирателните секции

Приложение 1 – Списък на адрес на място за гласуване

Приложение 2 – Обхват на избирателните секции по адреси

Дата на публикуване: