Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Заявления и срокове за подаване

ПРИЛОЖЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ СРОК
Приложение № 7 МИ Заявление за отстраняване на грешки и непълноти в избирателния списък до 19.10.2019г. включително
Приложение № 8 МИ Заявление-декларация за вписване в избирателния списък - част II от гражданин на друга държава-членка на ЕС до 16.09.2019г. включително
Приложение № 9 МИ Заявление за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава-членка на ЕС до 19.10.2019г. включително
Приложение № 10 МИ Заявление за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък преди предаване на избирателния списък на СИК до предаване на избирателните списъци на СИК
Приложение № 11 МИ Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК до предаване на избирателните списъци на СИК
Приложение № 12 МИ Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден подава се в изборния ден
Приложение № 13 МИ Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес до 12.10.2019г. включително
Приложение № 17 МИ Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 12.10.2019г. включително

Дата на публикуване: