Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

ЗАПОВЕД ЗА МЕСТАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ.

Zapoved_za_mesta_za_obqvqvane_na_izbiratelnite_spisaci(1)

Дата на публикуване: