Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на СИК - Мъглиж за изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

Дата на публикуване: