Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Заповед на Кмета на Община Мъглиж, относно местата за поставяне на агитационни материали.

Дата на публикуване: