Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Съобщение за обучение на СИК на 19.10.2019 г.

ОИК Мъглиж уведомява всички заинтересовани, че обучението на Секционните избирателни комисии ще се проведе на 19.10.2019 г. от 10.00 часа в залата на Пенсионерски клуб „ Мъдрост“ в гр. Мъглиж, пл. Трети март № 32.

За членовете на СИК е осигурен транспорт, който ще се осъществи по следния начин до град Мъглиж:

  1. с. Тулово - автоспирка (на главния път) в 9:30 часа
  2. с. Ягода – автоспирка – център (Автогарата) в 9:00 часа
  3. с. Шаново - спирка (до пенсионерски клуб) в 9:15 часа
  4. с. Юлиево - автоспирка (център) в 9:30 часа
  5. с. Дъбово - автоспирка (център) в 9:00 часа
  6. с. Ветрен - пред читалището в 9.15 часа
  7. с. Зимница - автоспирка (център) в 9:30 часа

След приключване на обучението всички членове на СИК ще бъдат транспортирани с автобусите до съответното населено място.

Дата на публикуване: