Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Съобщение относно мерки за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

СЪОБЩЕНИЕ

По време на предстоящите избори за общински съветници и за кметове

на 27 октомври 2019 г., Община Мъглиж осигурява транспорт

на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването,

при заявка на следните адреси и  телефони:

      

  1.   От  21.10.2019 г.  до 26.10.2019 г. (включително):

- на телефон:  04321 / 3328  от 8:30 ч. до 17:00 ч.

- на адрес: гр. Мъглиж, пл. «Трети март» № 32 - партер, при оперативен дежурен.

 

  1. От 21.10.2019 г. до 25.10.2019 г. (вкл.) от 8:30 ч. до 17:00 ч.   във всяко кметство и  при кметски наместник на територията на община Мъглиж.

 

  1. В изборния ден - 27.10.2019 г.:

- на телефон : 0885 332243 от 7:00 ч. до 20:00 ч.

- на адрес : гр. Мъглиж, пл. «Трети март» № 32 - партер, при оперативен дежурен.

Дата на публикуване: