Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Секции за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването

СЪОБЩЕНИЕ

 

Със заповед  №  РД- 09- 419 / 07.10.2019 г. на ВрИД Кмет на Община Мъглиж

Д-р Душо Гавазов са определени секции за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването:

 

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ  №  242200001 - гр. Мъглиж,

бул. „Цар Симеон Велики” № 9 ( Автоспирка) ;

 

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ № 242200010 - с. Дъбово,

ул. „Мир” № 1 ( Клуб на пенсионера) ;

 

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ № 242200016 - с. Зимница, (Читалище).

Дата на публикуване: