Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за определяне стойността на разходите за изпълнение на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Ремонт и рехабилитация на уличното платно и уличния водопровод на ул.”Батенберг” от о.т.1027

     Пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за определяне стойността на разходите за изпълнение на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Ремонт и рехабилитация на уличното платно и уличния водопровод на ул.”Батенберг” от о.т.1027 до о.т.1028, гр. Мъглиж, община Мъглиж”

1. Обява - 16.10.2019г.
2. Техническа спецификация - 16.10.2019г.
3. Технически проект - 16.10.2019г.
4. Оферта - 16.10.2019г.
5. Ценово предложение - 16.10.2019г.
6. КС - 16.10.2019г.
Дата на публикуване: