Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Заповеди по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землищата на община Мъглиж, за стопанската 2019-2020 гoдина

     Заповеди по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землищата на община Мъглиж, за стопанската 2019-2020 гoдина.

Дата на публикуване: