Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител на дейности, свързани с осигуряване на нормални условия за предвижване на моторни превозни средства през четвъртокласни пътища от общинската мрежа на Община

     Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител на дейности, свързани с осигуряване на нормални условия за предвижване на моторни превозни средства през четвъртокласни пътища от общинската мрежа на Община Мъглиж: SZR 3085 – ІV с.Ветрен – с.Сливито и SZR 1081 с.Тулово – гр.Мъглиж в участъка гр.Мъглиж – с.Селце"

АОП № 9095838 / сканирано

1. Обява - 14.01.2020г.

2. Указания - 14.01.2020г.

3. Техническа спецификация - 14.01.2020г.

4. Образци - 14.01.2020г.

5. Проекто-договор - 14.10.2019г.

6. Обява - 27.01.2020г.

7. Информация за удължаване на обявата - 27.01.2020г.

8. Протокол - 03.02.2020г.

9. Договор с приложения - 10.02.2020г.

Дата на публикуване: