Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП за изчисляване прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор по време на строителството на обект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на общ

     ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП за изчисляване прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор по време на строителството на обект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на общинска администрация на Община Мъглиж“

1. Обява     -     18.02.2020г.
2. Техническа спецификация     -     18.02.2020г.
3. Оферта     -     18.02.2020г.
4. Ценово предложение     -     18.02.2020г.
5. Оферти     -     27.02.2020г.

6. Докладна      -     27.02.2020г.
7. Доклад      -     27.02.2020г.
8. Решение      -     27.02.2020г.

Дата на публикуване: