Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Покана за обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за символиката на Община Мъглиж

ПОКАНА

за обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за символиката на Община Мъглиж

     На 12.03.2020 г. (четвъртък) от 15.00 часа в заседателната зала в сградата на общинска администрация гр. Мъглиж ще се проведе обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за символиката на Община Мъглиж, публикувана на официалната интеренет-страница на Община Мъглиж.
     Становища и предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща [email protected], в срок до 20 март 2020 година включително.

 

Дата на публикуване: