Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Разпределение на пасища мери и ливади в община Мъглиж за стопанската 2020-2021 година

1. Протокол

2. Приложение №1 с Разпределение на пасища, мери

 

Дата на публикуване: