Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения № 31590758 22.07.2013г.


>>>Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения № 31590758 / 22.07.2013г.<<<

Дата на публикуване: