Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Търгове за продажба и предоставяне под наем на имоти - общинска собственост по Заповед РД-09-152 от 28.04.2020г.

Дата на публикуване: