Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Заповед за внасяне на дължими суми от разпределените за ползване пасища и ливади в Приложение 1 към Протокол от 23.04.2020 г.

Дата на публикуване: