Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за определяне стойността на разходите за откриване на обществената поръчка за изпълнение на обществена поръчка с предмет Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж „Ремонт на по

     Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за определяне стойността на разходите за откриване на обществената поръчка за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Ремонт на покрива на ОДЗ „Детелина” с.Дъбово, община Мъглиж”

1. Обява - 01.06.2020г.
2. Оферта - 01.06.2020г.
3. Ценово предложение - 01.06.2020г.
4. Техническа спецификация - 01.06.2020г.
5. КС - 01.06.2020г.
6. Технически проект - 01.06.2020г.
7. Докладна - 09.06.2020г.

Дата на публикуване: