Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки за определяне на актуалната прогнозна стойност към датата на откриване на обществената поръчка за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на климатична ин

     Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне на актуалната прогнозна стойност към датата на откриване на обществената поръчка за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на климатична инсталация на сградата на общинска администарция Мъглиж“
1. Обява - 02.06.2020г.
2. Оферта - 02.06.2020г.
3. Ценово предложение - 02.06.2020г.
4. КС - 02.06.2020г.
5. Техническа спецификация - 02.06.2020г.
6. Конструктивно становище и схеми - 02.06.2020г.
7. Оферта - 10.06.2020г.
8. Докладна - 10.06.2020г.
Дата на публикуване: