Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП с предмет „Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж „Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за нуждите на Община Мъглиж по четири обособени позиц

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж:
„Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за нуждите на Община Мъглиж по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на Хибридна фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата на общинска администрация гр. Мъглиж”; Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата към спортния комплекс на гр. Мъглиж”; Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на детска градина „Камбанка” в гр. Мъглиж”; Обособена позиция № 4 „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на Народно читалище „Просвета – 1929” в с.Юлиево”.

АОП № 9099478 / сканирано


1. Обява - 11.06.2020г.
2. Указания - 11.06.2020г.
3. Образци - 11.06.2020г.
4. Проекто-договор - 11.06.2020г.
5. Технически спецификации - 11.06.2020г.
6. КС - 11.06.2020г.
7. Конструктивни становища и инвестиционни проекти - 11.06.2020г.
8. Становища EVN - 11.06.2020г.

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

9. Разяснение № 1 -17.06.2020г.
10. Разяснение № 2 -17.06.2020г.
11. Разяснение № 3 - 18.06.2020г.

Дата на публикуване: