Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Публична покана за обществена поръчка с предмет:„Приготвяне и доставка на готова храна за обяд на учениците от 1-ви до 3-ти клас и на закуска за учениците от 1-ви до 4-ти клас и децата от подготвителна група в Основно училище „Христо Ботев”,гр.Мъглиж

 

>>>За документa, моля кликнете тук.<<<

Дата на публикуване: