Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Публичната покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на съществуващо улично осветление на гр. Мъглиж


>>>За документa, моля кликнете тук.<<<

>>>ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ПОРЪЧКАТА<<<

Дата на публикуване: