Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа ІV-ти (четвърти) клас в община Мъглиж през експлоатационния период 2013-2014год.

 

>>>За документa, моля кликнете тук.<<<

Дата на публикуване: