Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Заповед № РД-09-517 29.10.2013г. - на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси


>>>Заповед № РД-09-517 / 29.10.2013г.<<<

Дата на публикуване: