Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Публична покана с предмет:„Подготовка на документации за провеждане на процедури за избор на външни изпълнители на дейностите по проект: „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска администрация Мъглиж

Публична покана с предмет: „Подготовка на документации за провеждане на процедури за избор на външни изпълнители на дейностите по проект: „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска администрация Мъглиж“, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-86/04.11.2013г.“

 

>>>Изтеглете от тук<<<

Дата на публикуване: