Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за детските и социалните заведения и обществена трапезария намиращи се на територията на Община Мъглиж по обособени позиции”

 

>>>Изтеглете от тук<<<     -     08.01.2014г.

>>>Допълнителни разяснения 1<<<     -     06.02.2014г.

>>>Допълнителни разяснения 2<<<     -     06.02.2014г.

>>>Допълнителни разяснения 3<<<     -     10.02.2014г.

>>>Съобщение за отваряне и оповестяване ценовите оферти<<<     -     14.03.2014г.

>>>Решение за избор на изпълнител<<<     -      27.03.2014г.

>>>Договори – от об. п. 1 до об. п. 14<<<     -     21.10.2014г.

>>>Информация за гаранции<<<     -     23.10.2014г.

 

Информация за плащане по договорите / Справки / :

 СПРАВКА
 за извършени плащания м. ноември 2014г.
 №  дата  сума
 1  30.11.2014  2056,60
 2  30.11.2014  1346,26
 3  30.11.2014  285,66
 Директор ДАОБФ /п/
                                      К.Бакалова

 

 СПРАВКА
 за извършени плащания м. декември 2014г.
 №  дата  сума
4 31.12.2014 179,76
5 31.12.2014 123,23
6 31.12.2014 1305,35
7 31.12.2014 1987,08
8 31.12.2014 17148,27
 Директор ДАОБФ /п/
                                      К.Бакалова

 

 СПРАВКА
за извършени плащания м. януари 2015г.
 №  дата  сума
 9  31.1.2015 4349,21
 Директор ДАОБФ /п/
                                    К.Бакалова

 

 СПРАВКА
за извършени плащания м. февруари 2015 .
 №  дата  сума
10  28.2.2015 143,41
11 28.2.2015 2315,62
12 28.2.2015 1600,23
 Директор ДАОБФ /п/
                                   К.Бакалова

 

 СПРАВКА
за извършени плащания м. февруари 2015 .
 №  дата  сума
13  31.3.2015 4113,07
14 31.3.2015 259,29
15 31.3.2015 25909,51
 Директор ДАОБФ /п/

                                       К.Бакалова

 

>>>Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с ID 848208<<<     -     22.05.2018г.

>>>Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с ID 848374<<<     -     23.05.2018г.

>>>Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с ID 848377<<<     -     23.05.2018г.

>>>Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с ID 848382<<<     -     23.05.2018г.

>>>Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с ID 848396<<<     -     23.05.2018г.

>>>Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с ID 848408<<<     -     23.05.2018г.

>>>Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с ID 848429<<<     -     23.05.2018г.

>>>Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с ID 848439<<<     -     23.05.2018г.

>>>Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с ID 848454<<<     -     23.05.2018г.

>>>Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с ID 848459<<<     -     23.05.2018г.

>>>Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с ID 848464<<<     -     23.05.2018г.

>>>Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с ID 848469<<<     -     23.05.2018г.

>>>Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с ID 848482<<<     -     23.05.2018г.

>>>Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с ID 848487<<<     -     23.05.2018г.

 

 

 

Дата на публикуване: