Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Публична покана с предмет: „Периодични доставки на строителни материали, продукти и инструменти за нуждите община Мъглиж“

>>>Документите изтеглете от тук<<<

>>>Техн.спецификация-Справочник за цените в строителството-бр.3/2013<<<

 

Дата на публикуване: