Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Заповед № РД-09-120 07.04.2014г. - определяне на местата за обявяване на избирателните списъци

Дата на публикуване: