Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Допълнителни разяснения за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на строително–монтажни работи на обект Реконструкция и ремонт на читалище Гео Милев-1926г.

 

>>>Изтеглете от тук /1/<<<

>>>Изтеглете от тук /2/<<<

Дата на публикуване: