Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Публична покана с предмет: Избор на изпълнител за извършване на строително монтажни работи на обект Здравна служба и пристройка - УПИ II-333, кв. 16, с. Дъбово, община Мъглиж по плана на гр. Мъглиж

 

>>>Изтеглете от тук<<<

Дата на публикуване: