Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Заповед № РД-09-126-18 15.05.2014 г. - назначаване на жури за класиране на конкурсните проекти, подадени за участие в конкурс : „Изработване на цялостен идеен проект и обемно - пространствена концепция – изработване на проект за изграждане на

Заповед № РД-09-126#18 / 15.05.2014 г. - назначаване на жури за класиране на конкурсните проекти, подадени за участие в конкурс : „Изработване на цялостен идеен проект и обемно - пространствена концепция – изработване на проект за изграждане на Мемориален паметник на опълченците от Мъглиж, ситуиран върху терен с площ около 200 кв.м., общинска собственост, намиращ се в централната част от УПИ XXIV-372,563 в кв.380 по плана на град Мъглиж, обл. Стара Загора”

 

>>>Изтеглете от тук<<<

Дата на публикуване: