Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Съобщение до всички граждани на Община Мъглиж

     Уведомяваме всички граждани на Община Мъглиж, че телефонните номера на които ще се приемат обаждания за указване на необходимата помощ при придвижването на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването до подходящите помещения за гласуване на 25.05.2014г. (неделя) са: 04321 3328 – (денонощен телефон) и 0886 442375 (от 8.00 до 17.00 часа). Телефоните ще са активни до 17:00 часа на 25.05.2014г.

Дата на публикуване: