Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Търгове за продажба на общински имоти по Заповед № РД-09-279 25.07.2014 г.

Дата на публикуване: