Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА МЪГЛИЖ, ПЛАНОВ ПЕРИОД 2015Г

Планът свалете от тук.

Дата на публикуване: