Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Заповед № РД-07-260 04.08.2014г. за комисия за създаване на масиви за ползване на земеделски земи.

Дата на публикуване: