Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Заповед № РД-09-29707.08.2014г - за образуване на избирателни секции и приложения

Дата на публикуване: