Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Предварителни избирателни списъци

Разположението на секциите по-детайлно можете да видите в Заповед № РД-09-297/07.08.2014г - за образуване на избирателни секции и приложения.

 

Избирателни Списъци:

Секция 01

Секция 02

Секция 03

Секция 04

Секция 05

Секция 06

Секция 07

Секция 08

Секция 09

Секция 10

Секция 11

Секция 12

Секция 14

Секция 15

Секция 16

Секция 17

 

 

 

 

Дата на публикуване: