Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Справка по ЕГН или АДРЕС в избирателни списъци за Парламентарни Избори 2014г.

Чрез сайта на ГРАО: http://www.grao.bg/elections/  можете да направите справки по ЕГН и адрес:

По ЕГН. (По-лесен, бърз и препоръчван начин)
Тази справка включва името на лицето, номера на
избирателната му секция и мястото на гласуване за тази секция.

По Адрес.
След въвеждане на даден адрес като резултат се показва
избирателната секция и мястото за гласуване на избирателите от този адрес.

Сайтът ползва кодиране, така че първият път когато се свързвате може да ви изпише предупреждение за това.

Дата на публикуване: