Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Списък на заличените лица от избирателните списъци

Дата на публикуване: