Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Търгове за отдаване под наем и продажба на общински имоти по Заповед № РД-09-392 15.10.2014г.

Дата на публикуване: