Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Публична покана с предмет: „Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на община Мъглиж“.

 

>>>Изтеглете от тук<<<

>>>Протокол<<<

Дата на публикуване: