Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Обявява за публични търгове за продажба на общински имоти и учредяване право на строеж по Заповед № РД-09-492 18.12.2014 г.

>>>Изтеглете от тук<<<

Дата на публикуване: